DUYURULAR Haber ve Duyurular

Uygulamalı Bilimler Dergisi Hk.

0 Yorumlar
69

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından hakemli olarak yılda 2 kere Uygulamalı Bilimler Dergisi (MAKÜ UBD) yayımlanacaktır. MAKÜ UDB'nin ilk sayısı (Eylül 2917) Dergipark veri tabanı üzerinden yayınlanacaktır. Akademik çalışmalar www.dergipark.gov.tr/makuubd adresinden gönderilebilecektir.

Son Güncelleme: -/-
Related Articles: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hk. Eastern Anatolian Journal of Science Dergisi Hk. Eurasian Research Journal Dergisi Hk. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi Hk. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi Hk. İlahiyat Fakültesi Dergisi Hk. Uluslararası İİB Dergisi Hk. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi Hk. Ufuk Üniverstesi SBE Dergisi Hk. Girişimcilik Dergisi Hk.
Uygulamalı Bilimler Dergisi