Ufuk Üniversitesi SBE Dergisi Hk.

Ufuk Üniversitesi tarafından hakeli olarak yılda iki kez Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yayımlanacaktır. 

Makale göndermek için son tarih : 10-11-2017