IX. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi Hk.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından 30 Kasım - 2 Aralık 2017 tarihleri arasında IX. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi düzenlenecektir. Detaylı bilgiye www.isgkongresi.org adresinden ulaşılabilir.