Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hk.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yayımlanacaktır.